Schváleno !!!

Certifikátový program „Technologie pro bezpilotní létání“ byl na lednovém jednání vnitřní Akreditační komise ZČU dne 23. 1. 2017 schválen. Předtím prošel schvalovacím řízením nebo projednáním na Kolegiu děkana FAV, Akademickém senátu FAV a Vědecké radě FAV.