Časté dotazy

  • Je třeba se do programu nějak hlásit?

Ne, certifikátový program se splní výběrem předmětů v předepsané skladbě.

  • Kdy je možné si zapisovat předměty?

Standardně při předzápisu předmětů na další akademický rok.

  • Když jsem z jiné fakulty ZČU, mohu certifikát studovat?

Ano, studium není formálně omezeno. Pouze musíme upozornit, že pro vystudování předmětů certifikátového programu mohou být nutné znalosti z předchozích předmětů.

  • Jde studovat certifikát na přelomu studia?

Není to příliš šikovné, ale teoreticky lze studium zahájit v bakalářském a dokončit až v navazujícím magisterském studiu. V tomto případě bude nutné si požádat o uznání vystudovaných předmětů certifikátu v bakalářském studiu do navazujícího studia. Kredity ale nelze započítat do obou studií najednou.