Podmínky

Požadavky na studenta:

Úspěšně absolvovat všechny povinné předměty a předepsaný počet kreditů z předmětů povinně volitelných. Do volitelných předmětů certifikátového programu nelze zahrnout předměty, které má student jako povinné nebo povinně volitelné ve studijním plánu hlavního studia, ke kterému certifikátový program skládá nebo předchozího úspěšně ukončeného bakalářského studia, na které toto hlavní studium navazuje.

Metody:

  • Přednášky
  • Přednášky s diskusí
  • Cvičení
  • Seminář

Závěrečná zkouška

  • Student, který absolvoval všechny povinné předměty a získal stanovený počet kreditů z předmětů povinně volitelných, bude oprávněn přihlásit se na závěrečnou zkoušku.
  • Zkouška bude ústní a bude probíhat před komisí na některé z témat, které budou průřezově zahrnovat obsah studovaných předmětů i programu jako takového.