Cíl

Cíle programu:

Seznámit studenty s technologiemi používanými při návrhu, konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních leteckých prostředků, dále s nezbytnou legislativou.

Program je koncipován tak, aby studenti získali nezbytný široký přehled obsažený v povinných přehledových předmětech jednotlivých technických fakult a předmětu vyučovaném pracovníky DRONETu (součást Správy informačních technologií města Plzně, příspěvkové organizace). Tento předmět obsahuje praktické informace související se stavbou i provozem dronů – legislativu i letovou praxi. Dále si studenti rozvinou tento široký podklad pomocí povinně volitelných předmětů. Počet kreditů ne navržen tak, aby skladba zvolených povinně volitelných předmětů zahrnovala nejméně 3 předměty, a to buď minimálně 2 většího rozsahu, nebo více předmětů menšího rozsahu.

V souladu se zásadou č. 1 stanovenou ve směrnici 8R/2000 je třeba vyloučit předměty ze studijního plánu studenta, nicméně tytéž předměty mohou být významným rozšiřujícím prvkem pro studenty jiných oborů, případně fakult. Primárně je program určen pro studenty FAV, FEL a FST.

Způsobilosti:

Studenti se seznámí s platnou legislativou v oblasti bezpilotního létání v České republice, tak, aby byli připraveni se podílet na projektech nebo vést projekty v oblasti stavby nebo využití bezpilotních leteckých prostředků.

Studenti získají potřebné znalosti o konstrukci, vybavení technologiemi pro pohon, komunikaci, senzory a přídavná zařízení. Studenti získají znalosti o funkčnosti bezpilotních prostředků, zpracování dat ze senzorů, řízení bezpilotního prostředku na dálku i možnostech autonomního řízení, možnostech různých typů přídavných zařízení, např. pro letecké snímkování apod.

Studenti získají znalosti a projdou praktickou přípravou v použití a ovládání bezpilotních prostředků, tak, aby byli schopni provést předletovou přípravu a realizovat let bezpilotním leteckým prostředkem.